Az elsők között leszek, akit ki fog tenni az utcára

 

Amennyiben van olyan története, amit szívesen megosztana másokkal is, esetleg furcsa, megdöbbentő interjúban vagy munkahelyi szituációban volt része, akkor írja meg nekünk a munkahelyiterror@gmail.com címre!

 

Ha munkajogi segítségre szorul, írjon a munkahelyiterrorjog@gmail.com címre.

Tisztelt Címzett!

Nagy örömmel találtam honlapjukra. A későbbiekben részletesen is szeretnék írni Önöknek, mert sajnos bőven van miről, de jelenleg személyes segítségüket szeretném kérni.

1993. december 1-jétől dolgoztam az "XY" Polgármesteri Hivatalban. Több iskolát is elvégeztem az évek folyamán, 2009. nyarán diplomáztam.
Mivel az akkori munkakörömhöz nem volt szükséges a diploma, ezért azt joggal nem ismerték el.

2010. január 15. napjával áthelyeztek hivatalon belül az Igazgatási Osztályra, azon belül a Szociálpolitikai Csoporthoz, mivel ott egyébként is kötelező a diploma, annak elfogadásával. Nagy örömmel vettem, bár némi tüskével. Az akkori jegyző közölte velem, hogy nem fogom megkapni a besorolásom szerint járó bért, csak azt 20 %-kal csökkentve. Amennyiben nem értek vele egyet, úgy mehetek a Munkaügyi Bíróságra, meg is nyerem vele a pert, de az elsők között leszek, akit ki fog tenni az utcára. Természetesen így fenyegetve nem mertem mit tenni, rábólintottam. Mégis valamennyivel több lett a fizetésem, mint azelőtt, és persze nem akartam munkanélkülivé válni.
Természetesen az új munkakörömben sokkal több lett a munkám, a felelősségem. Naívan hajtottam a többiekhez képest, hogy majdcsak látják, hogy megállom a helyem, és végre megkapom a jogosan elvárt béremet. 2010 őszén új jegyzőnk lett, aki azelőtt Kabinetiroda vezető volt. A hivatali barátnőjével volt egy kemény vitám, így várható volt az, ami a későbbiekben bekövetkezett:

1 év és 1 hónap elteltével meg mertem kérdezni, hogy meddig leszek még jogtalanul büntetve, meddig veszik még el a béremet. Nem jutalmat kérek, amit évek óta csak a "Holdudvarnak" osztogattak, hanem azt a bért, amiért jogosan megdolgoztam.
A válasz nem késlekedett: először megkaptam a további 1 évre vonatkozó -20 %.-os bérről a tájékoztatást, majd kaptam egy alulértékelt teljesítményt, aztán rá 3 napra megkaptam az indokolás nélküli felmondásomat 2011. március 25-én május 25-i hatállyal. Azóta is munkanélküli vagyok. (Megjegyezni kívánom, hogy a siófoki hivatalban jópár évre visszamenőleg senkinem sem volt sem minősítése, sem teljesítmény-értékelése, sem pedig szakmai értékelése.)

A "Kinevezés módosításom" az alábbiakat tartalmazza: 2-es besorolási osztályból főelőadóból 1-es besorolási osztály főtanácsos szociálpolitikai ügyintézői munkakörbe kerültem. A Kinevezés módosítás dátuma: 2010.01.13.
A havi illetményt -20%-kal eltérítve állapítják meg, a beállásom szintje 80 %.
"Megjegyzés: Fent nevezett köztisztviselő a Ktv. 26. §. (2) bek. alapján felsőfokú végzettséget szerzett, ezért II. besorolási osztályból I. besorolási osztályba sorolom 2010.01.15. napi hatállyal.
Tájékoztatom, hogy 2012.01.15. napjáig közigazgatási szakvizsgát kell tennie. amennyiben fenti határidőig a közigazgatási szakvizsgát nem teszi le, magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem sorolható a közigazgatási szakvizsga leteltéig." Ezen szakvizsgát 2010. október 15-én letettem.
"A fenti intézkedés ellen a Ktv. 59. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint, kinevezés egyoldalú módosítása esetén a kézbesítéstől számított 30 napon belül, minden más esetben elévülési időn belül keresettel fordulhat a Kaposvári Munkaügyi Bírósághoz".

Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy kérhetném-e még a Bíróságtól a 2010. évre vonatkozó illetményem kiegészítését, mivel azt jogtalanul vették el tőlem, mivel év közi eltérítést a Ktv. nem tesz lehetővé, és mivel az új munkaköröm január 15-től szól, így ez év közinek számít.
30 napom lett volna ezt kérni, vagy még ezt megtehetem, a törvény szerint 2010. január 15-től számítva 3 éven belül? Véleményem szerint az átsorolásom ellen (adott munkakörből adott munkakörbe) szólalhattam volna fel 30 napon belül, de az illetményeltérítés ellen talán még van lehetőségem a 3 év viszonylatában. Jól értelmezem? Számomra ez nagyon nem mindegy, mert ha megnyerném a pert, ez majd 1 évi megélhetésemet jelenthetné munkanélküliként.

Mielőbbi szíves tájékoztatásukat előre is köszönöm.

 

A köztisztviselőkről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a törvény szerint járó illetményhez képest csökkentett illetményt állapítsanak meg:

43. § (4) A hivatali szerv vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján – ide nem értve, ha a köztisztviselő kinevezése év közben történik, vagy áthelyezésére kerül sor – a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult, jegyző, főjegyző esetében a polgármester – december 31-éig – helyi önkormányzatnál tárgyév március 1-jétől következő év február végéig – terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év január 31-éig – helyi önkormányzatnál március 1-jéig – dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben nem módosítható.

Az Ön esetében azt kellene tisztázni, illetve bizonyítani, hogy nem volt olyan szakmai értékelés, amely megalapozta volna a csökkentett illetményt (illetve ha volt is, arra Önnek nem adtak lehetőséget reagálni - márpedig erre a törvény szerint kötelesek), továbbá azt, hogy felmentése nem a Ktv-ben meghatározott szabályok szerint történt: azaz pl. nem ajánlottak fel más munkakört, nem adtak lehetőséget a védekezésre, stb.

Valóban 30 napon belül lett volna lehetősége a bírósághoz fordulni, igazolási kérelmet ugyanakkor elő lehet terjeszteni a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg. Persze itt az is kérdés, tud-e valamire hivatkozni az igazolási kérelemben. Olyan indokra van szükség, ami az önhiba hiányát valószínűsíti.

Javaslom, hogy az itt írottakat gondolja át és ezek alapján döntsön arról, van-e értelme pert indítani.

Üdvözlettel:
Erynnis